ข่าวและกิจกรรม

การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการบริจาค
คุณมนัส ธนะวรรณ บริจาค 5,000 บาท
13/01/2555
ต้องการบริจาค
คุณประดิษฐ์ อิ่มประยูร บริจาค 2,000 บาท
13/01/2555
ต้องการบริจาค
คุณกฤษณา ธนะนาม บริจาค 3,000 บาท
13/01/2555
ต้องการบริจาค
คุณวรรณิศา ปลอดโปร่ง บริจาค 1,000 บาท
13/01/2555
ต้องการบริจาค
คุณธัญลักษณ์ ปิติเศรษฐการ บริจาค 10,000 บาท
13/01/2555
ต้องการบริจาค
พันตรีจเด็จ เกตุศักดิ์ มอบทันเรียนกวดวิชาฟรี 3 ปีมูลค่า 100,000บาท
03/10/2554
ต้องการบริจาค
ว่าที่ ร.ต.สุรวุฒิ โกสินทรานนท์บริจาค200,000บาท
11/08/2554
ต้องการบริจาค
คณะกรรมการประเมินจาก สพม.3 บริจาค 1,700 บาท
25/07/2554
ต้องการบริจาค
นายประดิษฐ์ อิ่มประยูร บริจาคสมทบเงินสวัสดิการ2,000บาท
13/07/2554
ต้องการบริจาค
พันเอกเอกชัย หาญพูลวิทยาสนับสนุนกีฬา5,000บาท
13/07/2554
ต้องการบริจาค
สพฐ.สนับสนุนงบปรับซ่อมห้องวิชาการ108,000บาท
13/07/2554
ต้องการบริจาค
คุณรอซิ๊ด ประทุมเกษร บริจาค 500 บาท
13/07/2554
ต้องการบริจาค
ซีพี สนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวนเงิน 170,000 บาท
13/07/2554
ต้องการบริจาค
องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่มสนับสนุนงบ50,000บาทในการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
13/07/2554
ต้องการบริจาค
องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่มสนับสนุน40,000บาทจัดค่ายปฏิบัติธรรม
13/07/2554
ต้องการบริจาค
คูณประดิษฐ์ อิ่มประยูรบริจาคสนับสนุนการศึกษา1,000บาท
13/07/2554
ต้องการบริจาค
ครอบครัวสุวาณิชบริจาคสนับสนุนการศึกษา5,000บาท
13/07/2554
ต้องการบริจาค
คุณมานะ บุญโชติผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูมอบทุนการศึกษา
23/06/2554
ต้องการบริจาค
พันโทเจด็จ เกตุศักดิ์ สนันสนุนโครงการกวดวิชา
05/07/2554
ต้องการรับบริจาค
สนับสนุนงบทาสีอาคารเรียน3หลังโรงฝึกงาน2หลัง
12/06/2554
ต้องการบริจาค
ครูกฤษณา ธนะนามบริจาค1,000บาท
13/07/2554
ต้องการบริจาค
ผอ.ณรงค์ แย้มประดิษฐ์บริจาค3,500บาท
12/06/2554
ต้องการบริจาค
ครูภัสสรา เชี่ยวพงศธรบริจาค20,000บาท
12/06/2554
ต้องการบริจาค
พระครูวิชัยพลากรเจ้าอาวาสวัดมารวิชัยบริจาคสีปรับปรุงซุ้มพระ10,000บาท
15/07/2554
ต้องการบริจาค
รองวราภรณ์ ครูวิเชียร เหรียญหิรัญบริจาค10,000บาท
27/06/2554
ต้องการบริจาค
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบัว ไชมารัตน์บริจาค8,500บาท
13/07/2554
ต้องการบริจาค
ครูมัณทนา วชิรพงษ์บริจาค10,000บาท
26/06/2554
ต้องการบริจาค
ครูสมหมาย เกิดมาลัยบริจาค18,820บาท
25/06/2554
ต้องการบริจาค
บริษัท สหวิริยาโอเอจำกัดบริจาคคอมพิวเตอร์มูลค่า200,000บาท
10/07/2554
ต้องการบริจาค
บริษัท ทรีส คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริจาคคอมพิวเตอร์ร่วมกับ สคร.
13/07/2554
ต้องการบริจาค
สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูบริจาค300,000บาท
12/06/2554
ต้องการบริจาค
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส)บริจาค550,000บาท
10/07/2554
ต้องการบริจาค
ว่าที่ ร.ต.สุรวุฒิ โกสินทรานนท์บริจาค250,000บาท
12/06/2554
ต้องการบริจาค
ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ผอ.สคร. กระทรวงการคลังมอบคอมพิวเตอร์มูลค่า1,400,000บาท
13/07/2554

พระนครศรีอยุธยา 2

พระนครศรีอยุธยา

เพื่อนบ้าน

ฐานจักสาน .. (01-09-2023 10:39:08)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]23 ส.ค.66 .. (24-08-2023 08:42:13)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]นักบินน้อย .. (22-08-2023 11:53:06)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]