ข่าวเพื่อนบ้าน [พระนครศรีอยุธยา]

กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์.. (65) 14/01/2560

โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ได้จัดกิจกรรมวัน..
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ [พระนครศรีอยุธยา 2]

ต้อนรับผู้อำนวยการใหม่.. (315) 23/12/2559

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ท่านณรงค์..
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ [พระนครศรีอยุธยา 2]

กิจกรรมวันที่22พ.ย.2559.. (387) 22/11/2559

โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ได้จัดทำกิจกรรม ..
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ [พระนครศรีอยุธยา 2]

ท่านผู้ใจบุญเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน.. (747) 01/10/2559

ท่านผู้ใจบุญเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนเม..
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ [พระนครศรีอยุธยา 2]

เกษียณอายุราชการ.. (921) 01/10/2559

นายปราโมทย์ เนียมทรัพย์ นักการภารโรง ขอ..
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ [พระนครศรีอยุธยา 2]

ข่าวเขตการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2

หนังสือราชการ สพฐ.