ต้องการบริจาค : ทุนการศึกษา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
27/08/2554
  
อาจารย์กิ่งเพชร วารี มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน 10 ทุน และมอบทุนต่อเนื่องจนจบ ระดับมัธยมจำนวน 1 ทุน