ข่าวและกิจกรรม

การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการบริจาค
ขนม และเงินทุนการศึกษา
18/01/2555
ต้องการบริจาค
เงินทุนการศึกษา
18/01/2555
ต้องการบริจาค
เงินค่าอาหารกลางวัน
18/01/2555
ต้องการบริจาค
เงินทุนการศึกษา
18/01/2555
ต้องการบริจาค
อุปกรณ์กีฬา และเสื้อประจำสี
04/12/2554
ต้องการบริจาค
ทุนการศึกษา
27/08/2554
ต้องการบริจาค
ทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
27/08/2554
ต้องการรับบริจาค
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งใหม่และมือ2
28/03/2552

นครราชสีมา เขต 5

นครราชสีมา

เพื่อนบ้าน

ฐานจักสาน .. (01-09-2023 10:39:08)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]23 ส.ค.66 .. (24-08-2023 08:42:13)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]นักบินน้อย .. (22-08-2023 11:53:06)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]