บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสมชาย ดวงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิต เอกบรรณารักษศาสตร์ โทศิลปะ
นางกิ่งเพชร วารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิต เอกบรรณารักษ์