ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งใหม่และมือ2

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
28/03/2552
  
เนื่องจากทางโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดงบประมาณจากเขตพื้นที่การศึกษา และเด็กก็ขาดแคลนคอมพิวเตอร์เพราะไม่มีคอมพิวเตอร์ที่จะใช้สอนเด็กได้เลย ทั้งโรงเรียนมีแค่ 3-4 เครื่อง ที่ใช้งานได้ นอกนั้น มีแต่ของที่ซ่อมใช้ประมาณ 4-5 เครื่อง ต้องซ่อมบ่อย ๆ เครื่องตั้งแต่รุ่นแรก ๆ เพราะพระท่านมอบให้มา จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ใจบุญใจกุศล มีจิตศรัทธา ที่จะบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแด่น้องผู้ล้าหลัง ขออนุโมทนาท่านผู้ใจบุญ สาธุ
นายสุพจน์ เครื่องกลาง 0819668092