ต้องการรับบริจาค : ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติ

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
12/06/2555
  
ด้วย ด.ญ.ปาริฉัตร ชุชัยสงฆ์ นักเรียนช้ัน ป.1 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ สพป.กส.1 ประสบภัยพิบัติ ไฟไหม้บ้าน ศึ่งเป็นบ้านกึ่งไม้กึ่งปูนสองชั้น เสียหายทั้งหลัง ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถูกน้ำท่วมใหญ่เป็นเวลาหลายเดือนพร้อม ๆ กับเพื่อนบ้านคนอื่น ๆ มาแล้ว มีความเดือดร้อนอย่างยิ่ง ตามเสนอข่าวไปแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ใจบุญร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อช่วยเหลือต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง (รายละเอียดเพิ่มเติมตามข่าวหน้าเว็บฯร.ร.)
ผอ.ร.ร.ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 0810513374