ต้องการรับบริจาค : เงิน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
04/05/2552
  
ขอความอนุเคราะห์ ทุกท่านที่มีจิตศรัธทา ร่วมบริจากเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษา แก่สามเณรโรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา ที่เรียนดี และเป็นสามเณรที่ดี
โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 059-795168