ต้องการรับบริจาค : สิ่งของเครื่องกันหนาว ตู้เก็บเอกสาร เก็บหนังสือ

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
15/11/2555
  
โรงเรียนบ้านพองหนีบเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และห่างไกลความเจริญ เด็ก ๆ ยังต้องการความช่วยเหลือ ด้านเครื่องนุ่งห่ม และทางโรงเรียนเองก็ยังขาดตู้สำหรับเก็บเอกสารทางราชการ เก็บแฟ้ม ต่าง ๆ อีกจำนวนมาก
โรงเรียนบ้านพองหนีบ 042870210