ต้องการรับบริจาค : สร้างรั้วโรงเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
04/03/2556
  
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างรั้วโรงเรียนคอนกรีตช่องละ 1,500 บาท เพื่อให้ความปลอดภัยแก่นักเรียนและทรัพย์สินของทางราชการและเป็นศรีสง่าแก่โรงเรียนสมกับเป็นโรงเรียน "ยอดเยี่ยมระดับชาติ"ครับ
นายพรมมา สิงหามาตย์ 0884923255