ต้องการรับบริจาค : สมทบทุนสร้างหอประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
27/05/2552
  
ขอรับงบประมาณสมทบทุนสร้างหอประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในโรงเรียน เพื่อเป็นที่สักการะบูชาแก่ครู-นักเรียนและสาธุชน ช่วยปลูกฝังจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น เป็นการสั่งสมบารมีแก่ผู้ร่วมสร้างอย่างสูงสุด บริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสวาง ธนาคาร ธกส. หมายเลขบัญชี 152-2-49767-2 หรือติดต่อผู้อำนวยการ โทร 083-3430938
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสวาง 083-3430938