ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
27/05/2552
  
ขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีงบประมาณจำกัด ทั้งไม่เคยได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์เลย ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์เพียง 3 เครื่องเท่านั้น ขอขอบพระคุณท่านที่เมตตาขอให้อุดมด้วยความสุขความเจริญตลอดไป
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสวาง 083-3430938