ต้องการรับบริจาค : ดินสำหรับถมปรับพื้นที่

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
01/07/2552
  
โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยาตั้งอยู่ในที่ลุ่ม ต่ำ ทำให้น้ำท่วมอยู่เสมอทุกปี เพราะตั้งอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำชี มีความจำเป็นต้องถมดินปรับที่ให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าเข้าท่วมอาคาร จากการคำนวณในการปรับระดับพื้นดินให้สูงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นนี้ได้ จะต้องใช้ดินประมาณ 3000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งต้องซื้อดินจากภายนอกมูลค่าลูกบาศก์เมตรละ 100 บาท ซึ่งจะใช้งบประมาณในเบื้องต้นนี้ประมาณ 300000 บาท(สามแสนบาทถ้วน)ซึ่งคณะครูผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้ร่วมมือกันออกค่าใช้จ่ายแล้วส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านรับทราบและร่วมบริจาคเป็นกุศลเพื่อจัดสภาพภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการพัฒนาการเยนรู้ของบุตรหลานต่อไป
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 042132032(0810513374)