ต้องการรับบริจาค : ดินปรับพื้นที่

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
01/08/2552
  
โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นโรงเรียนเดียวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาใสนธุ์ เขต 1 ซึ่งประสบปัญหานำท่วมขังสนามกีฬาและอาคารเรียนทุกปี เป็นเวลานานประมาณ 1-2 เดือน(ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม)ทุกปี
ระดับน้ำที่ท่วมเฉลี่ยปีละประมาณ 1 ฟุต
หากถมดินสนามกีฬาให้สูงเกิน 1 ฟุต จะแก้ปัญหาในระดับปกติที่เกิดขึ้นทุกปีได้ ชาวบ้าน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน
ระดมทุนส่วนหนึ่งแล้วยังไม่เพียงพอ เรายังต้องการดินอีก 2250 ลบม. ๆ ละ100 บาทจึงจะช่วยให้นักเรียนได้เล่นกีฬาออกกำลังกายในฤดูแข่งขันกีฬา(ก.ย.-ธ.ค.)
ขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินค่าปรับพื้นที่ได้โดยโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่อบัญชี "เงินรับบริจาคโรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา"
บัญชีเลขที่ 532-2-88271-0 จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เมื่อโรงเรียนได้รับแล้วจะตอบขอบคุณให้รับทราบต่อไปครับ
หรือติดต่อโดยตรงที่รายชื่อตามแจ้งนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดกรุณาบริจาคเพื่อเป็นบุญแก่ลูกหลานต่อไป ขอบคุณครับ
ผ.อ.เสถียร ขจรโมทย์ 0836632905,043132032