รับนักเรียนเข้าเรียน

โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น อนุบาล 1 ชั้น ป.1 และชั้น ม. 1 จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และรับย้ายนักเรียนชั้น อนุบาล 2 - ม. 3 ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ติดต่อครูทุกคนที่โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม หรือโทร.สอบถามรายละเอียดที่ 0812911533