สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม หมู่ 7 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน ขนาด กว้าง 4.50 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้