ข่าวและกิจกรรม

งานเปิดบ้านวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน.. (374) 01/03/2560

โรงเรียนระเบียบวิทยาจัดงานเปิดบ้านวิชากา..

กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559.. (630) 18/01/2560

โรงเรียนระเบียบวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาภาย..

รับสมัครนักเรียน.. (1495) 12/01/2560

โรงเรียนระเบียบวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียน..

การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน.. (791) 02/12/2559

โรงเรียนระเบียบวิทยาเป็นศูนย์จัดการแข่งข..

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ.. (1356) 19/08/2559

e-Document

ข่าวเขตการศึกษาปทุมธานี เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.