ข่าวและกิจกรรม

กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559.. (319) 18/01/2560

โรงเรียนระเบียบวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาภาย..

รับสมัครนักเรียน.. (630) 12/01/2560

โรงเรียนระเบียบวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียน..

การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน.. (587) 02/12/2559

โรงเรียนระเบียบวิทยาเป็นศูนย์จัดการแข่งข..

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ.. (1223) 19/08/2559

งานวันแม่แห่งชาติ.. (1257) 11/08/2559

e-Document

ข่าวเขตการศึกษาปทุมธานี เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.