ข่าวเพื่อนบ้าน [นครราชสีมา เขต 4]

แสดงความยินดีกับคุณครูมาลัย ชมชื่น.. (1261) 22/08/2559

นางจิตจา ที่หนองสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรีย..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

กิจกรรมอาเซียนด์ เดย์.. (1220) 22/08/2559

โรงบ้านนาใหญ่ จัดกิจกรรมอาเซียน เดย์ ขึ้..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

กิจกรรมแห่งเทียนเข้าพรรษา.. (1164) 22/08/2559

โรงเรียนบ้านนาใหญ่จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้า..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ.. (1244) 22/08/2559

โรงเรียนบ้านนาใหญ่จัดกิจกรรมตักบาตรเติมบ..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

อบรมคุณธรรม.. (1337) 22/08/2559

โรงเรียนบ้านนาใหญ่นำนักเรียน่่ช่วงชั้นที..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

ข่าวเพื่อนบ้าน [นครราชสีมา]

ขอรับบริจาคลูกเปตอง.. (6702) 26/07/2558

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา มีความประสงค์ขอ..
โดย : คณิตศาสตร์ ห้วยลึกผดุงวิทยา [นครราชสีมา เขต 4]

อบรมส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา.. (3148) 23/05/2558

เมื่อวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2558 ครูวิชญะรั..
โดย : คณิตศาสตร์ ห้วยลึกผดุงวิทยา [นครราชสีมา เขต 4]

ประเมินครูผู้ช่วยกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์อย่างเข้ม .. (3924) 02/12/2557

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 - 16..
โดย : คณิตศาสตร์ ห้วยลึกผดุงวิทยา [นครราชสีมา เขต 4]

ยินดีต้อนรับครูคณิตศาสตร์คนใหม่.. (5150) 04/06/2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนห..
โดย : คณิตศาสตร์ ห้วยลึกผดุงวิทยา [นครราชสีมา เขต 4]

ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน.. (2868) 09/05/2557

ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อข..
โดย : โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม [นครราชสีมา เขต 4]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ