ศิษย์เก่า [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]

พบทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
รูปภาพ
รายละเอียด
1
ประจักษ์ รื่นพาหนะ
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : บริษัท ฟาร์อีส ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ข้อความ : ประวัติ เกิดวันที่ 24 สิงหาคน 2510
-การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ ปี พ.ศ. 2517-2522 **(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 รุ่นที่ 1)**
-การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี ปี พ.ศ. 2523-2525
-การศึกษาระดับชั้นอาชีวะศึกษา (ปวช) โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2526-2528
-การศึกษาระดับชั้นอาชีวะศึกษา (ปวส) วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพฯ พ.ศ. 2529-2530

ปัจจุปันทำงานที่ - บริษัท ฟาร์อีส ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจให้บริการทางด้านโฆษณาแบบครบวงจร สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ทีวี ฯลฯ
แผนก Computer Artist ตำแหน่ง Art Studio
http://www.facebook.com/jiew.stoner

คติประจำตัว : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วจะประสบผลสำเร็จ...


วันที่ 05/04/2555
2
ปรารถนา เวชชะ
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : โรจนะ
ข้อความ :

วันที่ 20/01/2555
3
นาย จรัญ กองภา
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ข้อความ :

วันที่ 29/06/2554