ข่าวและกิจกรรม

การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการบริจาค
วัสดุการศึกษา อุปกรณ์กีฬา อาหารและไอศครีม ทุนการศึกษา
10/08/2555
ต้องการรับบริจาค
ขนม และ อุปกรณ์การเรียน
25/12/2552
ต้องการรับบริจาค
คอมพิวเตอร์ เงินพัฒนาสถานศึกษา ทุนการศึกษา ฯลฯ
23/03/2552

พระนครศรีอยุธยา 1

พระนครศรีอยุธยา