ข่าวและกิจกรรม

การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการบริจาค
วัสดุการศึกษา อุปกรณ์กีฬา อาหารและไอศครีม ทุนการศึกษา
10/08/2555
ต้องการรับบริจาค
ขนม และ อุปกรณ์การเรียน
25/12/2552
ต้องการรับบริจาค
คอมพิวเตอร์ เงินพัฒนาสถานศึกษา ทุนการศึกษา ฯลฯ
23/03/2552

พระนครศรีอยุธยา 1

พระนครศรีอยุธยา

เพื่อนบ้าน

ฐานจักสาน .. (01-09-2023 10:39:08)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]23 ส.ค.66 .. (24-08-2023 08:42:13)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]นักบินน้อย .. (22-08-2023 11:53:06)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]