ต้องการรับบริจาค : ขนม และ อุปกรณ์การเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
25/12/2552
  
รับบริจาค ขนม และอุปกรณ์การเรียน มอบให้นักเรียน ในงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553 ติดต่อ ผอ.เจนวุฒิ โทร 089-5133032
ผอ.เจนวุฒิ 089-5133032