ศิษย์เก่า [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]

พบทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
รูปภาพ
รายละเอียด
1
นางสาว ปัญชลิกา ทองเฉลิม
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
ข้อความ : รักและอยากให้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

วันที่ 20/06/2555
2
วรเชษฐ์ ลาดทา
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : บ้าน
ข้อความ :

วันที่ 14/03/2554
3
ราชันย์ ลาดทา
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : บ้าน
ข้อความ : จุดเริ่มต้นของการศึกษา

วันที่ 14/03/2554
4
นางสาวบุญหลาย แก้วเกตุศรี
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : B.V.M PRINTING
ข้อความ : คิดถึงที่ที่เคยอยู่จัง และอาจารย์ที่รักเคารพที่จากไป
อ.ทวีป พันธุ์เพ็ง ครูในดวงใจ


วันที่ 20/01/2554
5
นางสาวทัศนีย์ หมื่นวิชา
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : พิษณุโลก
ข้อความ :

วันที่ 09/10/2555