คณะกรรมการสถานศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ผู้แทนส่วนท้องถิ่น
นายบุญส่ง เมืองกรุง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเริงศักดิ์ คนเที่ยง
ที่ปรึกษา
นายกุหลาบ อินอิ่น
ผู้แทนผู้ปกครอง
นายวิทยา บรรจบ
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายสนั่น ณ ลำปาง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมศักดิ์ เทพตุ่น
ผู้แทนชุมชน
นายสิทธิชัย ประสงค์
ผู้แทนศาสนา