ข้อมูลอาคาร

รูปภาพ
ชื่ออาคาร
ปีที่สร้าง
จำนวนห้อง
จำนวนชั้น
งบประมาณในการก่อสร้าง
สถานะ
อาคารเรียน 4 ชั้นใต้ถุนโล่ง
2012
12
4
0
พร้อมใช้งาน
อาคารเรียน 4 ชั้นใต้ถุนโล่ง
2012
12
3
0
พร้อมใช้งาน
อาคารเรียน 2 ชั้น
2012
12
2
0
พร้อมใช้งาน