โรงเรียนบ้านโพง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 [ศรีสะเกษ เขต 3]

- 12 ซ.- ถ.- ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140