ต้องการรับบริจาค : หนังสือ วารสาร ตำราเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
19/11/2554
  
โรงเรียนเทศบาล ๖ (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนเนื่องจากทางโรงเรียนได้ขยายห้องสมุดมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน


โรงเรียนเทศบาล ๖ (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 0-5443-1303,086-4311961