บุคลากร

นางปราณี  จิ๋วนารายณ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ เ..
นางศิริพร  ครุธจู
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ เลขที่ ..
นางอรัญญา   ขันอินทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ เล..
นายสุจินต์  โสภา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ เ..
นางสาวหรรษา  บุญนายืน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ เ..
นายพิชัย   นารถบุญ
ตำแหน่ง : ช่างไม้ชั้น 4 เลขที..
นางเกศชฎากานต์  พุ่มพวง
ตำแหน่ง : ครู เลขที่ 1361..