ข่าวและกิจกรรม

e-Document

ผู้ชนะการเสนอราคา(โครงการส่งเสริมกีฬา).. (111) 27/09/2560

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคา ซ้ือว..

ผู้ชนะการเสนอราคา(ซ้ื้อสื่อการเรียนการสอน).. (89) 27/09/2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ื้อส่ื่อการเรี..

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนปลอดขยะสัญจร.. (94) 25/09/2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการโ..

ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558(ระดับโรงเรียน)ร้อยละ การตอบถูก.. (925) 16/05/2559

ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558(ระดับโรงเรี..

ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558 รายบุคคล.. (925) 16/05/2559

ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558 รายบุคคล..

ข่าวเพื่อนบ้าน [สุโขทัย]

ถ่ายทำสื่อ วีดีโอ นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทศ.. (3764) 25/10/2558

นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโ..
โดย : โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 [สุโขทัย เขต 1]

นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทศ.. (4141) 25/10/2558

นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโ..
โดย : โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 [สุโขทัย เขต 1]

รับเกียรติบัตรรางวัล คณะทำงาน รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง.. (3527) 25/10/2558

นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโ..
โดย : โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 [สุโขทัย เขต 1]

นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับประเทศ.. (3499) 25/10/2558

นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโ..
โดย : โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 [สุโขทัย เขต 1]

รับโล่รางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทศ.. (3390) 25/10/2558

นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียน..
โดย : โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 [สุโขทัย เขต 1]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ