ศิษย์เก่า [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]

พบทั้งหมด 10 รายการ
 1 2 3  Last ›
ลำดับ
รูปภาพ
รายละเอียด
1
ไพโรจน์ คายะ
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : 88
ข้อความ :

วันที่ 16/04/2558
2
นาย พงศธร เลิศฤกษ์ชัย
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : DHL Pepsi
ข้อความ :

วันที่ 18/03/2558
3
นิทัศน์ ศิลธรรม
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : Q control
ข้อความ : ไม่มีอะไรได้มาแล้วมีความสุขเท่ากับ...


วันที่ 26/03/2557
4
สุรินทร์ ตรีตุนา
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : โลตัส
ข้อความ : ศิษย์เก่า

วันที่ 29/10/2556
5
เด็กชายบุษกล สำราญบุญ
1100400885988
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
ข้อความ :

วันที่ 14/07/2555
6
เด็กชายโกเมศ ตรีตุนา
1600100676424
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
ข้อความ :

วันที่ 14/07/2555
7
เด็กชายวีรสิทธิ์ ช่างไชย
1620400244651
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : วืทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
ข้อความ :

วันที่ 14/07/2555
8
เด็กชายกำพล ปั้นจอม
1609700179195
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
ข้อความ :

วันที่ 14/07/2555
9
เด็กหญิงมลธิชา แสงพลบ
2160100032066
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
ข้อความ :

วันที่ 14/07/2555
10
เด็กหญิงศิริวรรณ สุทธิ
1110300188827
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
ข้อความ :

วันที่ 14/07/2555