ข่าวและกิจกรรม

สอบอ่าน เขียน ประจำเดือนสิงหาคม.. (219) 20/08/2560

ทัศนศึกษา จ.เชียงราย.. (183) 20/08/2560

เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ..

กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2560.. (183) 16/08/2560

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้าน..

สอบการอ่านเขียน ประจำเดือนกรกฎาคม.. (201) 05/08/2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 โรงเรียน..

Big Cleaning Day .. (236) 05/08/2560

เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้..

ข่าวเพื่อนบ้าน [กำแพงเพชร เขต 2]

เข้าค่านลูกเสือแบบศึกษาธรรมชาติ.. (5727) 08/02/2558


โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

เข้าค่ายลูกเสือ.. (4421) 22/02/2557

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) ร่..
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

เข้าค่ายลูกเสือ.. (4128) 22/02/2557

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) ร่..
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

เข้าค่ายจริยะธรรม.. (3668) 22/02/2557

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) จั..
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

เข้าค่ายจริยะธรรม.. (4054) 22/02/2557

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) จั..
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

ข่าวเพื่อนบ้าน [กำแพงเพชร]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ