การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการรับบริจาค
หนังสือ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เงินทุนการศึกษา อาคาร สิ่งก่อสร้าง อื่นๆแล้วแต่ศรัทธา
16/02/2552

เพื่อนบ้าน

ฐานจักสาน .. (01-09-2023 10:39:08)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]23 ส.ค.66 .. (24-08-2023 08:42:13)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]นักบินน้อย .. (22-08-2023 11:53:06)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]