ข่าวและกิจกรรม

สอบการอ่านเขียน เดือนมิถุนายน.. (54) 19/06/2560

วันที่ 16 มิถุนายน 2560..

พิธีไหว้ครู ปี 2560.. (93) 19/06/2560

กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 8 มิถุนายน 2560..

OBEC Active Learning Camp ค่ายขยะ 3R.. (597) 17/03/2560

แหล่งเรียนรู้ จ.ประจวบฯ นักเรียนชั้น ป.5-ม.3.. (355) 17/03/2560

บัณฑิตน้อย .. (547) 17/03/2560

งานบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559..

ข่าวเพื่อนบ้าน [กำแพงเพชร เขต 2]

เข้าค่านลูกเสือแบบศึกษาธรรมชาติ.. (5615) 08/02/2558


โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

เข้าค่ายลูกเสือ.. (4275) 22/02/2557

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) ร่..
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

เข้าค่ายลูกเสือ.. (3977) 22/02/2557

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) ร่..
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

เข้าค่ายจริยะธรรม.. (3521) 22/02/2557

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) จั..
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

เข้าค่ายจริยะธรรม.. (3834) 22/02/2557

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) จั..
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

ข่าวเพื่อนบ้าน [กำแพงเพชร]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ