ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเพื่อนบ้าน [กำแพงเพชร เขต 2]

เข้าค่านลูกเสือแบบศึกษาธรรมชาติ.. (5430) 08/02/2558


โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

เข้าค่ายลูกเสือ.. (4053) 22/02/2557

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) ร่..
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

เข้าค่ายลูกเสือ.. (3752) 22/02/2557

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) ร่..
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

เข้าค่ายจริยะธรรม.. (3295) 22/02/2557

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) จั..
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

เข้าค่ายจริยะธรรม.. (3621) 22/02/2557

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) จั..
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

ข่าวเพื่อนบ้าน [กำแพงเพชร]

ข่าวเขตการศึกษากำแพงเพชร เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.