ข่าวและกิจกรรม

OBEC Active Learning Camp ค่ายขยะ 3R.. (273) 17/03/2560

แหล่งเรียนรู้ จ.ประจวบฯ นักเรียนชั้น ป.5-ม.3.. (204) 17/03/2560

บัณฑิตน้อย .. (248) 17/03/2560

งานบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559..

งานกีฬากลุ่มปางมะค่า ปีการศึกษา 2559.. (214) 17/03/2560

วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เทศบาลเมื..

กิจกรรมงานตลาดนัดวิชาการ.. (189) 16/03/2560

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนอ..

ข่าวเพื่อนบ้าน [กำแพงเพชร เขต 2]

เข้าค่านลูกเสือแบบศึกษาธรรมชาติ.. (5498) 08/02/2558


โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

เข้าค่ายลูกเสือ.. (4124) 22/02/2557

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) ร่..
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

เข้าค่ายลูกเสือ.. (3820) 22/02/2557

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) ร่..
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

เข้าค่ายจริยะธรรม.. (3371) 22/02/2557

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) จั..
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

เข้าค่ายจริยะธรรม.. (3685) 22/02/2557

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) จั..
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

ข่าวเพื่อนบ้าน [กำแพงเพชร]

ข่าวเขตการศึกษากำแพงเพชร เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.