ต้องการรับบริจาค : หนังสือ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เงินทุนการศึกษา อาคาร สิ่งก่อสร้าง อื่นๆแล้วแต่ศรัทธา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
16/02/2552
  
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง ขอรับบริจาคหนังสือ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เงินทุนการศึกษา อาคาร สิ่งก่อสร้าง อื่นๆแล้วแต่ศรัทธา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงที่ขาดแคลนเสื้อผ้า หนังสือ เงินทุนการศึกษา และอื่นๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ทุรกันดาร ถนนรอบๆ ร.ร.เป็นถนนลูกรัง พื้นที่รอบบริเวณโรงเรียนเป็นไร่มันสัมปะหลัง นักเรียนส่วนใหญ่(ทุกครัวเรือน)ยากจน อยู่รวมเป็นครอบครัวใหญ่และอยู่กับคนแก่ พ่อ-แม่ ประกอบอาชีพก่อสร้าง จึงทิ้งภาระให้กับนักเรียนและคนแก่เป็นส่วนใหญ่ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของหรือเงินทุนให้กับนักเรียน โดยโรงเรียนจะออกหนังสือขอบคุณให้กับทุกท่านที่ร่วมบริจาคให้กับโรงเรียน หากสนใจสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หรือ e-mail .. [email protected] ขอบคุณล่วงหน้าแทนเด็กๆ นะคะ
ครูรินทร์ด้า 081-2811525