ข้อมูลอาคาร

รูปภาพ
ชื่ออาคาร
ปีที่สร้าง
จำนวนห้อง
จำนวนชั้น
งบประมาณในการก่อสร้าง
สถานะ
แแบ ป.1 ฉ.
2013
6
2
0
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
สปช.105/29
2013
8
2
0
พร้อมใช้งาน
สปช.105/29
2013
5
2
0
พร้อมใช้งาน
205/29
2013
1
1
0
พร้อมใช้งาน
401
2013
2
1
0
พร้อมใช้งาน
601
2013
5
1
0
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
401
2013
4
1
0
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง