ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
22/04/2553
  
ด้วย รร.สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ.ตราด ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางโรงเรียนจึงขอรับบริจาคจากท่านผู้มีจิตเป็นกุศล เพื่อเป็นวิทยาทานที่ได้ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป
นายภูวเนศวร์ บุญทา 0806300679 0848644297