ต้องการรับบริจาค : หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
17/06/2554
  
ด้วยโรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา ต้องการหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อนำมาให้นักเรียนได้อ่านและศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด เนื่องจากโรงเรียนขากแคลนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง q หากท่านใดมีจิตเมตตา กรุณาส่งสิ่งของที่จะบริจาคไปที่โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 ขอขอบคุณใจจิตเมตตาของท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 0854580829