ผลงานนักเรียน : งานศิลปะ3

ภาพวาดแรเงาของนักเรียนชั้น ม.312/11/2551