ผลงานนักเรียน : จักสานไม้ไผ่ ช่วงชั้นที่ 1

สมาชิกประกอบด้วย
1. เด็กหญิงอาริยา เงินสว่าง
2. เด็กหญิงญาดา ปิชัยนะ
3. เด็กหญิงสุภาวดี พุ่มมี
รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ในงานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ที่โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 255302/12/2553