ผลงานนักเรียน : วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาคเหนือ ประเภททีม ก17/03/2559