ผลงานนักเรียน : แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเหรียญเงินระดับภาคเหนือ17/03/2559