ผลงานนักเรียน : การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้
รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับชั้นมัธยมตอนต้น กิจกรรมศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 6517/03/2559