ผลงานอาจารย์ : หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง รู้รักพิทักษ์น้ำมัน โดย ครูสุดารัตน์ ยอดดำเนิน

หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง รู้รักพิทักษ์น้ำมัน เนื้อเรื่องโดย ครูสุดารัตน์ ยอดดำเนิน เขียนภาพโดย ครูสมศักดิ์ ศรีนุช ซึ่งเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 313/11/2551