ข้อมูลอาคาร

รูปภาพ
ชื่ออาคาร
ปีที่สร้าง
จำนวนห้อง
จำนวนชั้น
งบประมาณในการก่อสร้าง
สถานะ
105/2529
2531
8
2
849
พร้อมใช้งาน
ทรงปั้นหยา 3 ชั้น
2548
15
3
4,750,000
พร้อมใช้งาน
โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ (สร้างเอง)
0
1
1
0
พร้อมใช้งาน