ข่าวและกิจกรรม

การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการรับบริจาค
หนังสือ วัสดุ-อุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาห้องสมุด
19/06/2553
ต้องการรับบริจาค
ของขวัญปีใหม่-วันเด็ก 2553 => อุปกรณ์การเรียน อาหาร ขนมและทุนทรพย์
01/01/2553
ต้องการรับบริจาค
ทุนทรัพย์เพื่อทำรั้วโรงเรียน
30/10/2552
ต้องการรับบริจาค
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC
27/06/2552

พระนครศรีอยุธยา 1

พระนครศรีอยุธยา

เพื่อนบ้าน

ฐานจักสาน .. (01-09-2023 10:39:08)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]23 ส.ค.66 .. (24-08-2023 08:42:13)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]นักบินน้อย .. (22-08-2023 11:53:06)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]