ต้องการรับบริจาค : ทุนทรัพย์เพื่อทำรั้วโรงเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
30/10/2552
  
ด้วยโรงเรียนวัดพะยอม เป็นโรงเรียนที่ไม่ม่รั้วรอบ ซึ่งทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน และทรัพย์สินของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดพะยอม จึงมีมติเห็นสมควรสร้างรั้วและประตูโรงเรียนที่เป็นสิ่งก่อสร้างถาวรที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน บุคลากรและทรัพย์สินของโรงเรียน และขณะนี้ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอบริจาคทรัพย์กับท่านผู้มีจิตเป็นกุศล และท่านศิษย์เก่า ทุกท่าน
ผอ.รร.วัดพะยอม 08-1044-2288