ต้องการรับบริจาค : หนังสือ วัสดุ-อุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาห้องสมุด

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
19/06/2553
  
ขอรับบริจาค หนังสือ วัสดุ-อุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
ผอ.รร.วัดพะยอม 08-10442288