ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
27/06/2552
  
ขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผอ. 08-1044-2288