ต้องการรับบริจาค : ของขวัญปีใหม่-วันเด็ก 2553 => อุปกรณ์การเรียน อาหาร ขนมและทุนทรพย์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
01/01/2553
  
โรงเรียนวัดพะยอมจะมีการจัดงานปีใหม่และวันเด็ก ในวันที่ 8 มกราคม 2553 นี้ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 9 รูป ในตอนเช้า การละเล่นพื้นบ้าน+เกมส์ของนักเรียน แจกของขวัญ อุปกรณ์การเรียน รวมถึงเลี้ยงอาหารนักเรียน จึงขอรับบริจาคจากทุกท่านที่มีจิตศรัธทา โดยติดต่อที่ ผอ.เบญจพร 08-10442288 ได้ทุกเวลา จนถึงวันจัดงาน...ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
ผอ.เบญจพร เสมา 08-10442288