,  โรงเรียนทั้งหมด 3,285 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน 
Thai-school.net Update !! ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์

                    ค้นหา ลงทะเบียน ถาม-ตอบ ติดต่อเรา
ลงทะเบียน 
พบปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ อีเมล์ [email protected]
  ข้อมูล
เขต/ประเภท :
ชื่อหน่วยงาน : * ไม่เกิน 40 ตัวอักษร
ที่อยู่ : *
หมู่ :
ซอย :
ถนน :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต : *
จังหวัด : *
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ : *
โทรสาร : *
รายละเอียด : *
Logo :
(size 60*60 เฉพาะ ไฟล์ภาพนามสกุล jpg,jpeg, gif ,ไม่รับนามสกุล bmp)

  อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ :

รูปแบบของการบริการ
Basic
Advance
รายละเอียดเว็บไซต์
ระบบข้อมูลหน่วยงาน
ระบบเกี่ยวกับโรงเรียน
ระบบผู้บริหาร
ระบบบุคลากร
ระบบข่าวและกิจกรรม
10 กิจกรรม
ไม่จำกัด
จำนวนภาพต่อข่าวและกิจกรรม
1 ภาพ/กิจกรรม
ไม่จำกัด
ระบบจัดการเว็บบอร์ด
ระบบจัดการสมุดเยี่ยม
ระบบลิ้งค์หน่วยงานในเครือข่าย
ตั้งค่าระบบ
ระบบข้อมูลศิษย์เก่าออนไลน์ (ตัวอย่าง)
50
1,500
ระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่าง)
ระบบ Google Map (ตัวอย่าง)
บริการพิเศษ
ระบบผลงานผู้บริหาร (ผลงาน, งานวิจัย, บทความ) * (ตัวอย่าง)
ระบบผลงานครู (ตัวอย่าง) *
ระบบผลงานนักเรียน (ตัวอย่าง)
ระบบข้อมูลนักเรียน (ตัวอย่าง)
ระบบคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (ตัวอย่าง)
ระบบข้อมูลอาคารเรียน (ตัวอย่าง)
อัตราค่าบริการ (บาท/ปี)
ฟรี
1,500

* รองรับไฟล์ผลงานประเภท PDF, Word, PowerPoint, Excel, ZIP, RAR ได้

การชำระค่าบริการ :

1. ติดต่อ
--------------------------------------------


2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน (ใบ Pay-in) มาที่
3. ส่งรายละเอียด link หน่วยงานของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ มาทาง e-mail ที่
4. ทีมงานจะทำการอัปเดทสถานะหน่วยงานของท่าน ภายใน 24 ชม. หลังจากที่ได้รับหลักฐานการโอนเงินและ รายละเอียดหน่วยงานของท่านเรียบร้อยแล้ว


* ท่านสามารถเลือก ส่งธนาณัติ หรือ โอนเงิน เข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่ง โดยโอนเป็นเงินสดเท่านั้นตามบัญชีข้างบนนี้ หลังจากที่โอนเงินเรียบร้อยแล้วให้แจ้งรายละเอียด มาที่


  แผนที่
 พิกัดใน Google Maps :    ค้นหาพิกัด
ตัวอย่าง : ( 13.786737146570054 , 100.5853271484375 )
* หากไม่สามารถหาได้ไม่ต้องกรอก

  ระบบตรวจสอบกระทู้ก่อนแสดงต่อสาธารณะ
ระบบตรวจสอบ : * เนื่องจากมีผู้ไม่ประสงค์ดีตั้งกระทู้ที่ใช้คำไม่สุภาพ ก่อกวนระบบ และพาดพิงถึงผู้อื่น ทีมงานจึงจัดทำระบบ ตรวจสอบและอนุญาตให้แสดง โดย Webmaster ก่อนแสดงข้อความทุกครั้ง

มีระบบตรวจสอบเว็บบอร์ดโดย Webmaster ก่อนแสดง
มีระบบตรวจสอบสมุดเยี่ยมโดย Webmaster ก่อนแสดง
ปิดการโพสกระทู้ใน ระบบข่าวกิจกรรม
มีระบบตรวจสอบศิษย์เก่าโดย Webmaster ก่อนแสดง
แสดงข่าวเพื่อนบ้าน

  ข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ชื่อเว็บไซต์ : http://www .thai-school.net/   * ไม่เกิน 15 ตัวอักษร
ห้ามใช้ภาษาไทย, ห้ามเว้นวรรค และใช้เฉพาะภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น

(ตัวอย่าง http://www.thai-school.net/yourschool)

คำแนะนำในการตั้งชื่อเว็บไซต์ (Subfolder)
1. ตั้งชื่อให้ สั้น จำง่าย เพื่อความสะดวกในการเข้าเว็บไซต์
2. หากหน่วยงานมีชื่อ ยาว ให้ตั้ง เป็น ชื่ออักษร ย่อ ของหน่วยงาน
3. ไม่ควรใช้ชื่อของตนเอง เป็น ชื่อเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เนื่องจากชื่อจะไม่สอดคล้องกัน
ผู้ประสานงาน : * กรุณาใช้ชื่อ-นามสกุลจริง
ตำแหน่ง : * กรุณาระบุ
Email : * (Username)
Password : *
Retype-password : *
  เงื่อนไขและข้อตกลง
1. ข้อมูลที่ทำการลงทะเบียน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานผู้มาลงทะเบียน ในกรณีเกิดความขัดแย้ง หรือมีผู้ร้องทุกข์
  เจ้าของหน่วยงานต้องทำการรับผิดชอบทั้งหมด
2. หน่วยงานผู้มาลงทะเบียนต้องทำการอัปเดทข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำ เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีมาทำการโพส พาดพิงถึง บุคคลอื่นๆ ให้เกิดความเสียหาย
3. เมื่อมีผู้เสียหายร้องทุกข์ อันเกิดจากเว็บไซต์ที่หน่วยงานมาลงทะเบียน ให้หน่วยงานนั้น ๆ ดำเนินการแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้น
หากหน่วยงานไม่สามารถแก้ปัญหาได้ หรือไม่สนใจต่อปัญหา ทางทีมงานจะดำเนินการ ลบข้อมูลของหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อแก้ปัญหาสุดท้าย
และไม่อนุญาตหน่วยงานดังกล่าวมาลงทะเบียนอีก
4. ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Webmaster) ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
- มีอำนาจ มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อนำมาลงในเว็บไซต์
- มีข้อมูล มีข้อมูลของหน่วยงาน ที่ เป็นปัจจุบัน และ ถูกต้องครบถ้วน
"ข้อมูลเปรียบเสมือนผัก ต่างกันตรงที่ไม่สามารถเก็บข้ามวัน โดยการใส่ตู้เย็นได้"
- มีเวลา มีเวลาในการจัดการข้อมูลและดำเนินการลงข้อมูลในเว็บไซต์ เมื่อมีข้อมูลใหม่ๆ เกิดขึ้น และอัปเดทอย่างทันท่วงที
5. การระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว ระบบจะระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว หากไม่มีการอัปเดทข้อมูลเป็นระยะเวลา 6 เดือน


* หากท่านไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว หรือ มีไม่ครบกรุณาหาผู้ที่มีคุณสมับติครบมาดูแลเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของท่านSupported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ©จุดาบุตรกรุ๊ป