หน่วยงานใหม่วันนี้

บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) (09/03/2562)
ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 3]



โรงเรียนบ้านกระแมด (21/02/2562)
ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 3]



โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) (21/02/2562)
ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 3]



โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา (21/02/2562)
ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 3]



โรงเรียนบ้านแซรไปร (20/02/2562)
ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 3]