การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการรับบริจาค
ของขวัญจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖
11/12/2555

เชียงใหม่ เขต 5

เชียงใหม่

เพื่อนบ้าน

โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]คชสาร .. (25-12-2020 10:59:32)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]ผาแต้ม .. (25-12-2020 10:56:42)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]บริจาคสี .. (17-12-2020 11:01:34)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]