ศิษย์เก่า [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]

พบทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
รูปภาพ
รายละเอียด
1
นิวดา มะเด็น
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : ยังเรียนอยู่ค่ะ
ข้อความ : บรรจงจีบกล้วยไม้ใส่พานพุ่ม
หญ้าแพรกคลุมประดับกับดอกเข็ม
ดอกรักเป็นพู่ห้อยเรียงร้อยเต็ม
มะเขือเข้มสีม่วงขาวข้าวตอกแซม


วันที่ 16/01/2554
2
สุพรรษา ขวัญสกุล
supansa
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : 59/1
ข้อความ : ข้าพเจ้าเกิดวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2539
ข้าพเจ้าชอบอาชีพคือ ค้าขาย


วันที่ 25/03/2552
3
วริษา รามัน
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : 18/2
ข้อความ :
ข้าพเจ้าเกิดวันที่ 1 เดือน พฤศกายน พ.ศ. 2539
อาชีพข้าพเจ้าชอบ คือทํางานร้านอาหาร


วันที่ 25/03/2552
4
อามีเน๊าะ หวังเหล็ง
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : ในหมู่บ้าน(บัณฑิตอาสา)
ข้อความ : รุ่นที่เท่าไรไม่รู้ รู้แค่ว่าจบปี"42 คะ

วันที่ 03/05/2552