คณะกรรมการสถานศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นายมะแอ ชูมุง
ประธานคณะกรรมการ
นายกอเดะ มุสอ
รองประธานคณะกรรมการ
นายมามุ สะมะลาเต๊ะ
กรรมการองค์กรชุมชน
นายอีเซ๊ะ สะมะลาเต๊ะ
กรรมการตัวแทนศิษย์เก่า
นายเจะมานิ สะมะลาเต๊ะ
กรรมการผู้นำศาสนา
นายลาเต๊ะ สะมะลาเต๊ะ
กรรมการผู้นำศาสนา
นายวรพจน์ มณี
[email protected]
กรรมการข้าราชการครู
นายดาเสะ เล๊าะหลี
กรรมการตัวแทนผู้ปกครอง