โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]

1 1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140